Vilkår og rabatter for hurtigbåter i Sogn & Fjordane

Gyldig fra 1.januar 2016

- Refusjonsbetingelser

Billetter kjøpt på internett kan refunderes inntil 24 timer før utreise. For tur /retur reiser gjelder fristen 24 timer fra når første utreise finner sted. Kjøp etter dette refunderes ikke.

Billetter kjøpt på internet kan ikke endres.

Ved endring/ kansellering av tur/retur reiser kjøpt på internett må hele reisen refunderes og ny billett innløses.

Forespørsel om refusjon må være billettkontoret på Strandkaiterminalen i hende innen oppgitte frister. Kontakt oss på booking@norled.no.

 


Minipriskampanje: Kampanjebilletter gjelder for voksen,barn, senior, og student. Dersom ordinær pris er lavere enn miniprisbillett vil denne være gjeldene. Minipris kampanje legges ut i begrenset antall plasser pr.avgang og selges kun på internett. Billetten kan refunderes, men ikke endres


Manglende betaling: Reisende som ved kontroll ikke har gyldig billett/kort, eller på andre måter ikke har fylt regelverket, kan bli ilagt en tilleggstakst på inntil kr. 1 500,-


Se https://www.norled.no/contentassets/dda9d4d3d61d4b158bc23c5692747de5/vilkar-og-rabatter-for-hurtigbater-i-sognkorr.-3juni-.pdf for andre vilkår